Rekisteriseloste ja Tietosuoja GDPR

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 17.5.2021

1. Rekisterinpitäjä

E FAT Finland Oy
Y-tunnus: 3171414-5
Linnavuorentie 28
00950 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mikko Rouvinen / E FAT Finland Oy
Linnavuorentie 28
00950 Helsinki
040 553 4001
efatfinland@gmail.com

3. Rekisterin nimi

E FAT Finland Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

efat.fi verkkokaupan asiakasrekisterin tietoja käsitellään sopimuksen tuottamiseen perustuen laskuttamiseen sekä kriittisten käyttötiedotteiden lähettämiseen. Suostumuksen perusteella palvelun käyttötietoja käsitellään lisäksi käyttötutkimuksen tekemiseen sekä asiakkaan yhteystietoja palvelujen markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja jotka asiakas jättää tilausta tehdessään:

  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan osoite ja muut yhteystiedot
  • Asiakkaan tilaamat tuotteet ja niiden koot
  • Asiakkaan lisätietokentässä antamat tiedot
  • Käytetty toimitus- ja maksutapa
  • Lähetysten seurantatiedot

Svealle jätettävät maksu- ja henkilötiedot pysyvät vain ja ainoastaan asiakkaan ja Svean välisenä eikä niistä tule minkäänlaista tietoa efat.fi verkkokaupan asiakasrekisteriin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi efat.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja vastaanottavat Suomessa sijaitseva E FAT Finland Oy -niminen kumppani suorittaakseen asiakaspalvelua sekä rekisterin käsittelemiseksi hankittuja IT-järjestelmiä tuottavat yritykset, jotka sijaitsevat joko EU:ssa tai USA:ssa ollen Privacy Shield -rekisteröityjä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

efat.fi verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tiedot eivät siirry EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Voit kieltää tietojesi käsittelyn lähettämällä sähköpostia efatfinland@gmail.com.

10. Tietojen säilytysaika

Asiakkuussopimuksen tuottamiseen liittyvät asiakkuuden perustiedot tuhotaan viimeistään kaksi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

11. Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisteröidyllä on aina oikeus saada pääsy tietoihin sekä oikaista virheelliset tiedot.