efat logo electric fatbike with twist throttle

Tilauksen, muutostöiden ja ajoneuvoluokan muutoksen ehdot

 

1. Ehdot

Käy alla olevat ehdot läpi ennen tilaamista ja lue seuraavat kohdat sekä tutustu vaihtoehtoihin tällä sivulla. Kun olet valmis vahvistamaan valintasi, valitse Hyväksyn.

Sinulla on oikeus perua suostumuksesi, tilauksesi ja peruuttaa palvelu milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, siten kuin tämä oikeus on laissa määritelty.

Lähettämällä tilauksesi vakuutat, että olet lukenut ja ymmärtänyt ehdot tässä sopimuksessa muutostöiden ja ajoneuvoluokan muutosten osalta ja vahvistat olevasi tietoinen niistä.

Tämän Sopimuksen voimassaolo alkaa päivämääränä, jolloin ensimmäisen kerran hyväksyt tämän Sopimuksen Palvelussa.

Tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen, yritysten tai yhteisöjen käyttöön. E FAT Finland Oy myy ja toimittaa kyseistä tuotetta vain loppukäyttäjille. Ostoksia ei saa tehdä jälleenmyyntiä varten. E FAT Finland Oy pidättää oikeuden kieltäytyä tilauksestasi tai perua sen, jos se epäilee, että ostat tuotteita jälleenmyyntiin.

Huomaathan ettemme toimita tuotetta ulkomaille tai Ahvenanmaalle. Peruutamme automaattisesti tilaukset, joiden toimitusosoite on ulkomailla tai Ahvenanmaalla.

Tuotteiden ja palveluiden saatavuus ja rajoitukset.

Koska tuotteemme ovat suosittuja ja/tai niiden toimituksessa voi olla esteitä, E FAT Finland Oy saattaa joutua rajoittamaan tilattavissa olevien tuotteiden ja palveluiden määrää. E FAT Finland Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tilattavissa olevien tuotteiden ja palveluiden määrää milloin vain, myös tilauksen tekemisen jälkeen siinä tapauksessa, että E FAT Finland Oy ei ole vielä hyväksynyt tilaustasi.

Nämä ehdot pätevät Tilaajan ja E FAT Finland Oy (Linnavuorentie 28, 00950 Helsinki Suomi, Y-tunnus 3171414-5) välillä. Ehtoja sovelletaan ainoastaan, kun tilaus on tehty efat.fi -verkkokaupan kautta.

Sopimusehtojen muuttaminen. E FAT Finland Oy:llä on oikeus ilmoittaa Käyttöehtojen muutoksesta palvelun yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan E FAT Finland Oy:n ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksesta.

E FAT Finland Oy:llä on milloin tahansa oikeus poistaa Tilaajan tilaus ja kieltää Palvelun käyttö ilmoittamalla asiasta Tilajaalle tarvitsematta perustella syytä.

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin tai Helsingin käräjäoikeudessa.

2. Vastuu

Sopimuksen tarkoituksena on sopia Tilaajan alkuperäisen tuotteen rakenteen muutostöistä ja käyttötarkoituksen muutoksesta. Tällä sopimuksella Tilaaja sitoutuu tilaamaan sopimuksessa tarkoitetut palvelut ja tuotteet.

E FAT Finland Oy tuottaa Tilaajalle Tilaajan tuotteen tämän sopimuksen mukaisesti kuvatulla tavalla ja laajuudessa.

Tilaaja ymmärtää ja hyväksyy, että palvelun ja tuotteen käyttäminen ja hyödyntäminen tapahtuu Tilaajan omalla vastuulla ja että palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaisia takuita. E FAT Finland Oy ei takaa, että palvelu vastaa Tilaajan odotuksia tai että palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea aikaisesti, varmasti tai virheettömästi. E FAT Finland Oy ei myöskään takaa, että tuote vastaa Tilaajan odotuksia.

2.1 Vastuuvapautus

E FAT Finland Oy ei ole vastuussa tuotteen käytöstä, virheiden aiheuttamista erityisistä tai seurauksellisista vahingoista tai välittömistä tai välillisistä kustannuksista.

2.2 Vastuun rajoitus

Sovellettavan lain enimmillään sallimissa määrin E FAT Finland Oy ei ole missään tilanteessa vastuussa tapaturmasta eikä mistään eikä minkäänlaisista erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien muun muassa tulojen menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai mistä tahansa muista kaupallisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen kautta ja/tai siitä, että käytät tai et pysty käyttämään tuotetta, vaikka E FAT Finland Oy olisi saanut tiedon tai olisi tietoinen tämänkaltaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja riippumatta vastuuteoriasta (sopimus, rikkomus tai muu) ja vaikka E FAT Finland Oy olisi saanut tiedon tämänkaltaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Missään tapauksessa E FAT Finland Oy kokonaisvastuu sinulle kaikista vahingoista (lukuun ottamatta voimassa olevan lain edellyttämää määrää henkilövahinkojen yhteydessä) ei voi olla suurempi kuin viisikymmentä euroa (50,00 €).

Edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa myös silloin, jos yllä mainittu korjauskeino ei ole tarkoituksenmukainen.

2.3 Virheet

Vastaamme tuotteiden mahdollisista virheistä Suomen lain mukaisesti. Erimielisyystilanteissa voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi suosittelemme ottamaan yhteyttä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi), puh. 029 553 6901. Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, ellei kuluttaja ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu. Pääset EU:n verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin seuraavasta linkistä: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

3. Rakenteen ja käyttötarkoituksen muutos

E FAT ajoneuvo valmistetaan ja maahantuodaan alunperin Kevyenä sähköajoneuvona, joka on tarkoitettu ensisijaisesti maastokäyttöön ja käytettäväksi päällystämättömillä pinnoilla.

Tämän vuoksi E FAT ajoneuvossa ei ole alunperin polkupyörän voimansiirtoa (19 § polkimin tai käsikammin varustettu ajoneuvo)

19 a § Kevyt sähköajoneuvo;

Kevyellä sähköajoneuvolla tarkoitetaan sellaista muuta sähkömoottorilla varustettua ajoneuvoa kuin 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua sähköavusteista polkupyörää tai 11 §:ssä tarkoitettua L-luokan ajoneuvoa, jonka moottorin suurin nimellisteho on enintään 1 kilowattia ja rakenteellinen nopeus enintään 25 kilometriä tunnissa. Kevyeen sähköajoneuvoon sovelletaan moottorittoman ajoneuvon vaatimuksia.

TRAFI: Laitteessa ei saa olla istuinta, jos se ei ole esimerkiksi itsestään tasapainottuva, tarkoitettu maastokäyttöön ja käytettäväksi päällystämättömillä teillä tai tarkoitettu yksinomaan liikuntarajoitteisten käyttöön (https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/sahkoiset-liikkumisvalineet)

3.1 Tarkoitus

Yksittäiskappaleena valmistetun L1e-A -luokan moottorilla varustetun polkupyörän käyttöönotto ja muun ajoneuvon muuttaminen L1e-A -luokan ajoneuvoksi.

Vahvistamalla tämän tilauksen Tilaaja antaa E FAT Finland Oy:lle suostumuksen muuttaa tilauksen kohteena oleva alkuperäinen Kevyt sähköajoneuvo yksittäiskappaleena valmistetuksi L1e-A luokan moottorilla varustetuksi polkupyöräksi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti maastokäyttöön ja käytettäväksi päällystämättömillä pinnoilla (EU N:o 168/2013 , 2 artikla Soveltamisala , 2 Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin ajoneuvoihin: g).

Täten Tilaajan toiveesta alkuperäiseen Kevyeen sähköajoneuvoon asennetaan polkupyörän voimansiirto.

Koska L1e-A-luokan ajoneuvoja ei rekisteröidä, eikä niihin myöskään sovelletta rekisteröintikatsastusta, on tämän alaluokan yksittäiset ajoneuvot vapautettu tyyppihyväksyntävelvollisuudesta.

64 a § Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

Edellä 8 §:ssä tarkoitettu rekisteröintivelvollisuus ja 64 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus eivät koske:

6) L1e-A-luokan moottorilla varustettua polkupyörää

7) kevyttä sähköajoneuvoa.

Yksityiskohtaiset tiedot Kevyestä sähköajoneuvosta ja L1e-A luokan moottorilla varustetusta polkupyörästä löytyvät ajoneuvolaista 1090/2002

Tämä Palvelu on maksuton (Kaikki hinnat sisältävät ALV:n 24 %, mutta eivät toimituskustannuksia (ellei toisin ilmoiteta).

4. Tilaus, tilauksen vahvistaminen ja tilauksen hyväksyminen

Voi tilata tuotteen ja palvelun E FAT Finland Oy:ltä ainostaan osoitteessa https://efat.fi.

Tilaa haluamasi tuotteet osoitteessa  https://efat.fi/varaa-efat-1000w/

Voit myös soittaa E FAT Finland Oy:n maksuttomaan puhelinnumeroon 0405534001, niin asiantuntijamme auttaa sinua tilausprosessissa tuotteiden valinnasta maksutapaan.

Teitpä tilauksen kummalla tavalla tahansa, sinulla on mahdollisuus tarkistaa tilauksesi ennen kuin lähetät sen. Kun olet tehnyt, tarkastanut ja lähettänyt tilauksen, niin lähetämme sinulle tilausvahvistuksen sähköpostiisi. Tilausvahvistussähköposti on vain vahvistus tilauksen vastaanottamisesta.

5. E FAT Finland Oy:n yhden vuoden (12kk) rajoitettu valmistajan takuu

E FAT Finland Oy tarjoaa yhden vuoden rajoitetun valmistajan takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta kaikille uusille E FAT merkkisille tuotteilleen. Sovellettavat takuuehdot ovat luettavissa osoitteessa: https://efat.fi/wp-content/uploads/2020/10/Takuuehdot-191020.pdf

6. E FAT Finland Oy asiakaspalvelu

Jos tilauksessasi on ongelmia tai haluat tarkistaa tilauksesi tilan tai kysyä neuvoa sopimuksen suhteen, voit vierailla osoitteessa efat.fi tai soittaa E FAT Finland Oy:n maksuttomaan asiakaspalvelunumeroon +358 (0)40 553 4001, Ma 12:00-20:00 , Ti-Pe 10.00-18.00 tai lähettää sähköpostia efatfinland@gmail.com

7. Tietosuoja ja tietoturva

Katso kohta: https://efat.fi/rekisteriseloste/